KWSP Pertimbang Perbaiki I-Sinar

KWSP Pertimbang Perbaiki I-Sinar

Syarat yang telah ditetapkan di dalam permohonan i-Sinar akan dipertimbangkan untuk diperbaiki melalui cadanga-candangan yang diterima. Demkian yang dikatakan oleh Kumpuan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

KWSP menjelaskan, setiap perubahan dasar dan sebarang penambahbaikan akan dibentangkan kepada semua ahli lembaga kemudian dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk tujuan kelulusan.

Perkara ini dibangkitkan berikutan banyaj media melaporkan agar semua syarat dan kriteria di dalam pengeluaran i-Sinar dimansuhkan.

KWSP memberitahu, mereka mengalu-alukan sebarang maklum balas mengenai i-Sinar , namun setakat ini masih tiada sebarang perubahan kepada krteria sedia ada.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *